Finrail Oy:s aktiekapital ägs i sin helhet av den finska staten. För ägarstyrningen av bolaget svarar kommunikationsministeriet (KM). Finrail Oy har dotterbolaget Finlogic Oy, vars aktiestock bolaget äger i sin helhet.

 

Finrails styrelse

Pertti_Korhonen_www.jpg

Pertti Korhonen

TeemuKuusimurto_Keksi_Finrail_Hallitus-5853.jpg

Kimmo Mäki

Ordförande

TeemuKuusimurto_Keksi_Finrail_Hallitus-5277.jpg

Kaija Sellman

TeemuKuusimurto_Keksi_Finrail_Hallitus-5417.jpg

Pia Björk

TeemuKuusimurto_Keksi_Finrail_Hallitus-5605.jpg

Yrjö Poutiainen

pekka-timonen.jpg

Pekka Timonen

Finrails ledningsgrupp

Toimitusjohtaja_Pertti_Saarela.jpg

Pertti Saarela

Verkställande direktör

Kehityspäällikkö_Timo_Nieminen.jpg

Timo Nieminen

Utvecklingschef

Viestintäpäällikkö_Johanna_Majamäki.jpg

Johanna Majamäki

Kommunikationschef

Liikennesuunnittelupäällikkö_Juha_Sairanen.jpg

Juha Sairanen

Trafikplaneringschef

TeemuKuusimurto_Keksi_Finrail_Johtoryhma-7375.jpg

Sanna Järvenpää

Driftschef, Södra Finland och Östra Finland

Talousjohtaja_Ville_Tervola.jpg

Ville Tervola

Ekonomichef

TeemuKuusimurto_Keksi_Finrail-_DSC5556.jpg

Jonas Eriksson

Driftschef, Västra Finland och Norra Finland

TeemuKuusimurto_Keksi_Finrail-_DSC5726.jpg

Jari Peltonen

Kundchef