Finrail grundades år 2013 som dotterbolag till VR-Yhtymä Oy. År 2015 inledde Finrail sin verksamhet som ett självständigt bolag helägt av staten och ägarstyrt av statsrådets kansli. Bolagiseringen förverkligades som en del av säkerställandet av konkurrensneutralitet, transparens och opartiskhet. I juli 2016 övergick Finrail till att ägarstyras av kommunikationsministeriet.

Kärnan för Finrail Oy:s tjänster är trafikledning för järnvägar, trafikplanering för samordning av banarbete och trafik, driftscentralsverksamhet och passagerarinformationstjänster i anslutning till tågresor. Inom koncernen arbetar cirka 420 anställda på 13 orter runt om i Finland. Grundläggande värden inom verksamheten är säkerhet, ansvarsfullhet, kundfokus och gedigen yrkeskunskap.

Trafikverket köper trafiklednings-, passagerarinformations- och trafikplaneringstjänster av Finrail Oy. Trafikverket köper även en driftscentraltjänst för elektrifierad järnväg av Finrail Oy:s dotterbolag Finlogic Oy. Dessutom erbjuder Finrail expert- och utbildningstjänster för bland annat aktörer inom järnvägsbranschen

 

Årsberättelse 2017

 

Hörnstenarna för Finrails verksamhet är högklassig service, kunnande, ansvarsfullhet och säkerhet. Vi vill vara ett modernt statligt bolag som framgångsrikt kombinerar vinstbringande affärsverksamhet med smidig företagskultur.