Grundläggande uppgifter

Finrail Oy står i centrum för den finländska järnvägstrafiken. Centrala tjänster är trafikledningen och säkerheten på järnvägarna, trafikplaneringen, verksamheten vid driftcentralerna och passagerarinformationstjänster i anslutning till tågresor. Finrail svarar för regleringen och tryggandet av trafiken på statens bannät. Trafikledarna, som ansvarar för trafikledningen, har fått behörighet som trafikledare i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets bestämmelser. Läs mer

 

82 miljoner

passagerare

Historia

Järnvägstrafiken introducerades i Finland år 1862. Fram till 1950- och 1960-talet leddes trafiken med telegrafer, signalflaggor och lampor samt manuellt med växlar och signaler. Efter detta utvecklades metoderna för trafikledning tack vare den nya eltekniken och automation.

1862Trafikledning

sedan 1862