Trafikledning

Trafikledning av det statsägda järnvägsnätet är Finrails huvuduppgift och största affärsområde.

82

miljoner årliga passagerare

500 000

tåg årligen

420

kvalificerade anställda i hela Finland

Trafikplanering 

Huvuduppgiften inom trafikplanering är att koordinera spårarbetet på det statsägda järnvägsnätet med järnvägstrafiken.

Läs mera

Passagerarinformationstjänster 

Finrail producerar landstäckande passagerarinformationstjänster för järnvägstrafik på skärmar och informationsenheter på tågstationer och perronger.

Läs mera

12,343 miljoner

Fjärrtrafikresor i 2016

12,0 miljoner

huvudstadsregionens närtågtrafikresor i 2016

Driftscentraler

Finlogic Oy har ansvar över hela landet, dygnet runt och året runt, för övervakning och drift av hela elspårsystemet i Finland och för hantering av feltillstånd.

Läs mera