Liikenteenohjaus valtion rataverkolla on Finrailin päätehtävä ja suurin liiketoiminta-alue.

Rautatieliikenteen ohjauksesta vastaavat liikenneohjaajat, joilla on Trafin määrittelemä liikenneohjaajakelpoisuus. Rautatieliikenteen ohjauksen lisäksi liikenneohjaajien tehtäviin kuuluvat kulkuteiden turvaaminen, vaihtotyön luvananto sekä ratatöiden turvaaminen ja luvananto. Liikenneohjaajat vastaavat myös liikenteen häiriö- sekä poikkeustilanteiden hoitamisesta yhdessä eri sidosryhmien, kuten Liikenneviraston rataliikennekeskuksen, pelastuslaitoksen sekä alan muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2016 Finrailin henkilöstöstä 81 prosenttia työskenteli liikenteenohjaustehtävissä.

Liikenteenohjaus on keskitetty ohjauspalvelukeskuksiin, jotka sijaitsevat seitsemällä paikkakunnalla: Helsingissä, Tampereella, Seinäjoella, Oulussa, Joensuussa, Pieksämäellä ja Kouvolassa. Näiden suurempien ohjauspalvelukeskuksien lisäksi liikennettä ohjataan myös erillispisteistä, joita on kahdeksalla paikkakunnalla.

Liikenteenohjausta tehdään kaikkina vuorokauden aikoina, vuoden jokaisena päivänä.

Liikennevirasto rataverkon haltijana vastaa liikenteenohjauksesta valtion rataverkolla. Se ostaa liikenteenohjaus-, matkustajainformaatio- ja liikennesuunnittelupalvelut Finrail Oy:ltä. Liikenneviraston rataliikennekeskus vastaa rautatieliikenteen valtakunnallisesta kokonaishallinnasta.

Finrailin liikenteenohjauksen tehtäväkokonaisuudet
  • Rautatieliikenteen ohjaaminen ja turvaaminen valtion rataverkolla
  • Ratatöiden turvaaminen ja luvananto ratatöille
  • Rataverkon ja raideliikenteen poikkeustilanteiden hallinta turvallisuus säilyttäen ja haitat minimoiden

Turvallisia ja laadukkaita palveluja

Me Finrailissa haluamme lisätä rautatieliikenteen kilpailukykyä ja houkuttelevuutta yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa, tarjoamalla liikennöintiä tukevia turvallisia ja laadukkaita palveluita.