Liikennesuunnittelun pääasiallisena tehtävänä on yhteen sovittaa valtion rataverkon ratatyöt ja rautatieliikenne.

Liikennesuunnittelu aikatauluttaa ja suunnittelee ratatöiden työraot huomioiden junien nopeudet, etäisyydet, kohtaamiset ja pysähdykset suhteessa liikenteeseen. Tavoitteena on saada kokonaisuus toimimaan turvallisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä varmistaa ratatöiden ja liikenteen sujuvuus minimoimalla häiriöt. Varsinaisen liikennesuunnittelutyön lisäksi liikennesuunnittelijat käsittelevät ratatöihin liittyvät sähköradan sähkönsyötön jännitekatkot.

Liikennesuunnittelusta vastaa tällä hetkellä yhdeksän liikennesuunnittelijaa neljällä liikennesuunnittelualueella Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Kouvolassa.

Työ edellyttää tiivistä yhteistyötä Liikenneviraston, urakoitsijoiden ja muiden toimijoiden kanssa. Liikennevirasto ostaa liikennesuunnittelupalvelut Finrail Oy:ltä.

Liikennesuunnittelun kattavuus

Liikennesuunnittelu ulottuu koko Suomen rataverkoille.

Kaikki yhteystietomme löydät täältä.