Finlogic Oy vastaa ympärivuorokautisesti ja valtakunnallisesti koko Suomen sähköradan valvonnasta, käytöstä ja vikojen käsittelypalvelusta.

Ympärivuorokautista käyttökeskustoimintaa hoidetaan käyttökeskuksista, joita on yhteensä neljällä paikkakunnalla: Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Kouvolassa. Tällä hetkellä käyttökeskuksissa työskentelee 24 käyttöpäivystäjää, joiden tehtäviin kuuluvat sähköradan kytkentämuutokset, energian käytön valvonta sekä vikojen kirjaukset. Lisäksi käyttöpäivystäjät auttavat sähköradan sähköturvallisuuteen ja sähkölaitteistojen käyttöön liittyvissä asioissa.

Käyttökeskukset ylläpitävät myös vikojen vastaanottopalvelua ympäri vuorokauden ja käynnistävät tarvittaessa korjaustoiminnan. Käyttökeskustoiminta edellyttää jatkuvaa ja sujuvaa yhteistyötä liikenteenohjauksen, liikennesuunnittelun, urakoitsijoiden, pelastusviranomaisten sekä verkkoyhtiöiden kanssa.

Liikennevirasto ostaa käyttökeskustoiminnan Finrail Oy:n tytäryhtiö Finlogic Oy:ltä.

 

Käyttökeskustoiminnan kattavuus

 

Tarkemmat käyttökeskusalueet sekä eri käyttökeskuksien yhteystiedot täältä