Finrail toimii yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa rautatieliikenteen polttopisteessä.  Vastuullisuus on olennainen osa kaikkea toimintaamme ja haluamme omalla työllämme vaikuttaa siihen, että rautatieliikenne on sujuva liikennemuoto.

 Turvallisuus on toimintamme lähtökohta ja sen eteen työskenteleminen on osa jokapäiväistä arkeamme. Tehtävämme on ennaltaehkäistä vahinkoja rautatieympäristössä sekä turvata rautatieliikenteen keskeytymättömyys ja häiriöttömyys. Turvallisuuden asiantuntemuksessa tarvitaan sekä henkilöstön kokemusta että oikeanlaisia teknisiä ratkaisuja. Turvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen edellyttää koko henkilökunnan yhteistä vastuuta sekä vahvaa yhteistyötä eri alojen toimijoiden välillä.

Turvallisuuden lisäksi vastuullisuus tarkoittaa meille myös vastuuta kanssaihmisistä, taloudesta ja ympäristöstä. Olemme luotettava ja avoin kumppani sidosryhmillemme sekä hyvä työnantaja, joka pitää henkilöstöstään huolta. Liiketoimintamme lähtökohta on taloudellinen vakaus ja tuloksellisuus. Huomioimme kaikessa toiminnassamme ympäristön hyvinvoinnin ja ympäristövaikutukset.