Takaisin uutisiin

URA FINRAILILLA: Käyttökeskuspäällikkö Markku Tikka

Julkaistu 01.02.2018

Työskentelen käyttökeskuspäällikkönä ja työpisteeni sijaitsee Oulussa. Vastuualueenani on neljä käyttökeskusta: Helsinki, Tampere, Kouvola ja Oulu. Oulussa toimin lisäksi työnjohtajana, missä teen myös osani käyttökeskuspäivystäjän vuoroista

 

Työviikkooni sisältyy käyttökeskustoimintaan sisältyviä tehtäviä aina käyttöpäivystäjän työstä projekteihin ja edelleen asiakaskontakteihin. Käyttöpäivystäjänä hoidamme jännitekatkoihin liittyviä kytkentöjä sekä vikojen vastaanottamista, kirjaamista ja edelleen niiden välittäminen kunnossapitäjille. Lisäksi työhön kuuluu jännitekatkojen kytkentöjen suunnittelu ja karttaliitteiden piirtäminen. Käyttökeskuspäällikkönä huolehdin asiakkaan suuntaan raportoinnin sekä vastaan käyttökeskustoiminnasta yhtiön johdolle.

Turvallisuus keskiössä

Työnjohdollisista asioista voisin mainita työvuorosuunnittelun sekä pätevyyksien ylläpidon, johon liittyy esimerkiksi koulutukselliset seikat. Sähköradan syöttöasemille ja niitä syöttäville 110kV:n verkoille tehdään lisäksi ylläpitotöitä, jolloin työnjohdolle kuluu sopia verkkoyhtiöiden ja kunnossapitäjien kanssa käyttökeskeytyksistä. Työnjohdon vastuuseen sisältyy myös työturvallisuuteen liittyvien asioiden toteutuminen ja raportointi. Työ- ja sähköturvallisuus onkin erittäin määräävässä asemassa käyttökeskustoiminnassa. Turvallisuus ohjaa myös koko yhtiön toimintaa.

Rautateihin liittyvän sähköalan pitkä kokemus on luonut pohjan nykyisen toimeni hoitamiseen. Ennen Finrailille siirtymistäni ennätti tulla tutuksi, niin sähkö- sähköratatyöt, kuten myös sähköiset turvalaitteet. Kokemusta on kertynyt lisäksi parkkilippuautomaattien lippuleikkurien terän säätämisestä, ruokinta-automaattien rahalukkojen korjaamisesta ja esimerkiksi 110 metriä korkeiden linkkimastojen lentoestevalojen kunnossapidosta. Nykyiseen toimeen siirryin Pohjois-Suomen alueen sähköisten turvalitteiden työmaapäällikön tehtävistä.

Innostunut ja aktiivinen ilmapiiri

Finrail on varsin nuori yritys työnantajana ja jos vertailukohtana on edellinen työnantajaani, niin toimintatavoissa on osin merkittäviä eroja. Toimintatapojen samankaltaisuuttakin toki löytyy, kuten turvallisuuden korostaminen. Niin yhtiön johdossa, kuin operatiivisellakin puolella, on nuoria työntekijöitä ja heidän vaikutuksensa näkyy mm. päätöksenteon nopeutena ja innostuneena otteena työssä. Tämä on omiaan luomaan aktiivisen ilmapiirin, jossa on mielestäni innostavaa työskennellä. Oma urani ei niinkään, ole kovin pitkä Finraililla. Se on johtanut uusien toimintatapojen ja asioiden opiskeluun. Näitä asioita onkin osunut kohdalleni kiitettävästi, osin omasta syystäkin, mutta uusien asioiden opettelu on omiaan lisäämään kiinnostusta työtehtäviä kohtaan.

-Markku Tikka-