Uutiset ja tiedotteet

Hae liikenneohjaajakoulutukseen!

Julkaistu 31.01.2017

Monipuolinen, ratkaisukeskeinen ja vaihteleva työ perustuu vastuullisuuteen, täsmällisyyteen sekä asiakaslähtöisyyteen. Hakuaika liikenneohjaajakoulutukseen on nyt avoinna.

LVM: Yhtiömalli ratkaisisi liikenneverkon rahoituksen

Julkaistu 19.01.2017

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdottaa, että Suomeen perustettaisiin valtionyhtiö, joka vastaisi valtion liikenneverkon riittävästä kunnosta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä. Yhtiön toiminta ei olisi riippuvaista valtion taloudesta, vaan kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeista ja tyytyväisyydestä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Berner liikenneverkkoyhtiötä koskevan selvityksen julkaisutilaisuudessa 19. tammikuuta 2017.

LVM: Esiselvitys liikennehallinnon virastouudistuksesta

Julkaistu 03.11.2016

Liikenne- ja viestintäministeriö on 3. marraskuuta 2016 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia esiselvitys liikenteen ja viestinnän viranomaistoimintojen uudelleen organisoinnista. Taustalla on halu jatkuvasti parantaa toiminnan asiakaslähtöisyyttä uudessa digitaalisessa toimintaympäristössä.

Terveiset InnoTrans 2016-messuilta

Julkaistu 13.10.2016

Joka toinen vuosi järjestettävät kansainväliset InnoTrans -messut ovat maailman johtava raide- ja liikennetekniikan messutapahtuma. Syyskuussa 2016 kokoontuvat kaikki alan merkittävät toimijat ja päättäjät ympäri maailmaa Berliiniin. Vaunuvalmistajien ja teknologiayhtiöiden lisäksi alan tärkeimmät alihankkijat olivat mukana.

Liikennevirasto: Äänekosken liikenneyhteydet -hankkeen ratatyöt etenevät aikataulussa

Julkaistu 21.09.2016

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hankkeeseen kuuluvalla Jyväskylä–Äänekoski rataosuudella eletään kiivainta rakentamisaikaa, ja perusparannustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Ratatöiden päätavoitteena on junaliikenteen sujuvuuden ja luotettavuuden varmistaminen sekä siten myös turvallisuuden parantaminen liikennemäärien kasvaessa.

Uusia liikenneohjaajia valmistui

Julkaistu 19.07.2016

Heinäkuun alussa valmistui kahdeksan uutta liikenneohjaajaa. He valikoituivat yli 700 hakijan joukosta.

Ratalippa-projekti etenee

Julkaistu 19.07.2016

Ratalippa-projektin tavoitteena on ollut selvittää, miten ratapihojen ja laskumäkien liikenteenohjaus sekä asetinlaite- ja vaihdemiestyö järjestetään tasapuolisesti monitoimijaympäristössä, sekä toteuttaa vaadittavat toimenpiteet tasapuolisuuden saavuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa työtehtävien siirtoa VR Yhtymä Oy:stä Finrail Oy:hin tai kunnossapidolle kunnossapidon kilpailutusten kautta.

Onnettomuustutkintakeskus: Tee­ma­tut­kin­ta vuo­den 2015 ju­na­lii­ken­teen vir­heel­li­sis­tä kul­ku­teis­tä

Julkaistu 08.07.2016

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus on saa­nut val­miik­si laa­jan ju­na­lii­ken­teen tur­val­li­suu­teen liit­ty­vän tut­kin­nan, jos­sa tar­kas­tel­tiin vir­heel­lis­ten kul­ku­tei­den syn­ty­mi­seen vai­kut­ta­via te­ki­jöi­tä. Vir­heel­li­nen kul­ku­tie tar­koit­taa ti­lan­net­ta, jos­sa ju­na oh­ja­taan vää­räl­le rai­teel­le.

Rautateiden käyttökeskustoiminta siirtyy Finrail Oy:lle

Julkaistu 03.03.2015

Liikennevirastolle sähköradan käyttöpäivystyspalveluita tarjoavat käyttökeskukset siirtyvät VR Trackilta Finrail Oy:lle. Käyttökeskuksia on neljällä paikkakunnalla Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Kouvolassa.

Finrail eriytetään VR-konsernista

Julkaistu 22.12.2014

Valtio-omistaja eriyttää junaliikenteen ohjaus-, matkustajainformaatio- ja suunnittelupalveluita tarjoavan Finrail Oy:n VR-Yhtymä Oy:stä.