Marjon Finrail

uratarina

Marjo Järvinen, ohjauspalveluesimies

Takaisin Uratarinat sivulle >

1. Kerro omasta taustasi (Miten päädyit Finrailille/VR:lle töihin, oletko eri tehtävissä työsuhteesi aikana jne.)?

Päädyin ensi kerran VR:lle (VR Radalle) kesätöihin vuonna 2009. Työpaikka heltisi lopulta aktiivisen ja säännöllisen tiedustelun seurauksena, ja näin minusta tuli sukuni ensimmäinen VR:läinen. Silloiselta VR Trackiltä (entinen VR Rata) siirryin VR Transpointille työskentelemään kuljetusten pariin. Siellä olin 3,5 vuotta ennen kuin siirryin nykyiseen tehtävääni ohjauspalveluesimieheksi loppuvuodesta 2014.

2. Kerro omasta työnkuvastasi  (Millaisia ovat tavallisimmat työtehtäväsi, mitä muita työtehtäviä työhösi kuuluu)?

Vastaan liikenteenohjaustyön tavoitteiden toteutumisesta ja laadusta (turvallisuus, täsmällisyys, laadukas matkustajainformaatio, asiakaslähtöisyys, työtavat), sekä raportoinnista. Työhöni kuuluu myös mm. erinäiset projektit liittyen liikenteenohjaukseen sekä laadukas henkilöstön johtaminen. Kevään mittaan tehtävänäni on entisestään kartuttaa omaa tietämystäni uutta toimenkuvaani vastaavaksi.

3. Mistä asioista nautit eniten omassa työssäsi?

Pidän työskentelystä erilaisten ihmisten kanssa. Nautin uuden oppimisesta ja asioiden kehittämisestä, hyvällä myös huumorilla.

4. Keiden kanssa teet yhteistyötä työssäsi?

Aktiivisessa yhteistyössä olen oman Finrailin Tampereen ohjauspalveluiden henkilöstön, eli esimieheni, henkilöstönsuunnittelijan, kouluttajan, turvallisuusasiantuntijan ja alaisteni kanssa, ja lisäksi muidenkin alueiden/pääkonttorin henkilökunnan kanssa. Liikenteenohjaukseen liittyvien erinäisien asioiden kanssa yhteistyötä tehdään mm. Liikenneviraston, Rataliikennekeskuksen, VR:n (jatkossa eri operaattoreiden) ja eri projekteissa toimijoiden kesken. Yhteistyö on siis työssäni monialaista.

5. Minkälaisia ominaisuuksia työtehtäväsi edellyttää?

Tehtävässä tarvitaan hyviä ihmissuhdetaitoja, esimiestaitoja ja konkreettista osaamista liikenteenohjauksesta. On osattava kysyä ja tehdä päätöksiä, mutta joskus myös kysymäänsä ja päätöksiänsä kyseenalaistaa. Uskon teknillisen taustani koulutuksen puolesta ja kokemukseni rautatiemaailmasta auttavan hahmottamaan helpommin uusia isoja kokonaisuuksia, joita vastaan tulee. Kaikkeen työhön toki tarvitaan aito innostus ja palava halu oppia uutta pelottomasti.

6. Minkälaisia vinkkejä antaisit tuleville hakijoille?

Kaikki lähtee hyvin laaditusta ja huomiota herättävästä hakemuksesta, aktiivisuudesta ja toki tuuriakin matkassa tarvitaan. Ilman aktiivista otettani kesätyönhaussa VR urani alkumetreillä tuskin olisin tässä. Tsemppiä kaikille hakijoille!

Alkuun >