Jonaksen Finrail

uratarina

Jonas Eriksson, aluejohtaja

Takaisin Uratarinat sivulle >

1. Kerro omasta taustastasi

Rautatieala on laaja ja monipuolinen maailma. Olen päässyt katsomaan sitä useamman rautatieammatin näkökulmasta ja oppinut aina jotakin uutta, jota olen voinut hyödyntää seuraavissakin tehtävissä. Olen työskennellyt junissa ja vaihtotyönjohtajana, liikenteenohjaajana, kouluttajana ja erilaisissa esimiestehtävissä. Olen saanut näin laajentaa omaa horisonttiani ja odotan mielenkiinnolla seuraavia haasteita.

2. Kerro omasta työnkuvastasi

Valtaosa nykyisistä tehtävistäni ovat yleisiä esimiestehtäviä, joita tehdään kaikissa yrityksissä ja yhteisöissä. Näiden lisäksi saan toki edelleen olla mukana operatiiviseen liikenteenohjauksen suunnittelu-, riskienhallinta ja turvallisuuden edistämistyössä.

3. Mistä asioista nautit eniten omassa työssäsi?

Työni on ihmistyötä ja pidän vuorovaikutustilanteista ja ihmisten kohtaamisesta. Lisäksi tavoitteet ja niiden saavuttaminen niin yhteisönä kuin yksilönä innostavat minua.

4. Keiden kanssa teet yhteistyötä työssäsi?

Kaikkien kanssa. Työskentelen asiakkaan ja eri viranomaisten, rautatieoperaattorien, kunnossapitäjien, kouluttajien, konsulttien ja urakoitsijoiden edustajien kanssa. Iso osa ajastani menee toki Oulun, Seinäjoen ja Tampereen liikenteenohjauskeskusten liikenneohjaajien, asiantuntijoiden ja esimiesten kanssa työskennellessä.

5. Minkälaisia ominaisuuksia työtehtäväsi edellyttää?

Uskon, että tärkeintä on olla aidosti kiinnostunut ja innostunut rautatieliikenteenohjauksesta ja pyrkiä yhteistyössä alan kehittämiseen niin pitkällä, kuin lyhyemmälläkin aikajänteellä. Systemaattisesta ja ennakoivasta työotteesta ja halusta kohdata ihmisiä on myös apua. Lisäksi katseen täytyy olla aina eteenpäin.

6. Minkälaisia vinkkejä antaisit tuleville hakijoille?

Rautatieliikenteenohjaus on suhteellisen pieni erikoistoimiala, jossa jokainen vaikuttaa lopputulokseen omalla työpanoksellaan. Meiltä odotetaan ja vaaditaan onnistumista joka päivä. Meillä turvallisuus- ja ympäristöasiat ovat ykkösprioriteetti. Mikäli haluaisit antaa oman työpanoksesi näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja haluat olla mukana uudistuvan Finrailin menestystarinassa, niin tämä saattaa olla oikea ala sinullekin.

Alkuun >