Rekrytoinnin FAQ, eli usein esitetyt kysymykset liikenneohjaajarekrytoinnista ja koulutuksesta:

Palaa takaisin Rekrytointi- ja hakusivulle 

1      Minkälainen on hakuvaiheessa suoritettava www-pohjainen kykytesti, johon osa hakijoista kutsutaan?

 • Osana rekrytointiprosessia järjestetään sähköinen verkkopohjainen tiedonkäsittelyvalmiuksien testi jatkoon valikoituneille hakijoille. Tällä arvioidaan liikenneohjaajan tehtävässä vaadittavia valmiuksia ja ominaisuuksia.
 • Testikokonaisuudessa on mukana mm. loogista päättelykykyä, keskittymiskykyä ja oppimisvalmiuksia kartoittavia osatestejä, joiden tuloksia hyödynnetään soveltuvimpien hakijoiden valinnassa.
 • Käytännön ohjeistuksen tehtäviin saat tarkemmin siinä vaiheessa, kun sinut on valittu eteenpäin hakijoiden joukosta.

2     Kuinka kauan koulutus kestää ja milloin se alkaa?

 • Koulutus kestää 8 kuukautta, joista ensimmäiset noin 2,5 kuukautta on teoriaosuutta Kouvolan Rautatie- ja Aikuisoppilaitoksessa (KRAO). KRAO ilmoittaa tarkat päivämäärät kutsuessaan oppilaat koulutukseen.
 • Koulutus alkaa lokakuussa 2018.

3     Missä koulutus järjestetään?

 • Koulutuspaikka: Kouvolan Rautatie- ja Aikuisoppilaitos (KRAO), Prikaatintie 45100 Kouvola (Kasarminmäki) – www.krao.fi

4     Mitä koulutus sisältää?

 • Koulutus sisältää perehdytystä ohjauspalvelussa, teoriaopetusta Kouvolassa (esim. viestintä, liikenneturvallisuus, turvalaitokset, ratatekniikka ja matkustajainformaatio) sekä käytännön työnopastusta tulevassa työpaikassa.

5     Miten majoittuminen järjestetään koulutusaikana?

 • Majoitus tulee etsiä ja kustantaa itse.  

6     Saanko opintoihin tukea?

 • Kelan opintotukea voi hakea, ja KRAO ilmoittaa koulutuksen ja sen aikataulun Kelaan heti, kun koulutusaika on sovittu. 
 • TE-toimiston omaehtoisen opiskelun työttömyystukea voi hakea tietyin ehdoin. Ikää pitää olla vähintään 25 vuotta. Tukea kannattaa kysyä omasta lähimmästä TE -toimistosta. 

7     Onko koulutus tai osa koulutuksesta palkallista?

 • Liikenneohjaajakoulutusajalta ei makseta palkkaa.

8     Kuinka monta opiskelijaa valitaan?

 • Opiskelijamäärään vaikuttaa ohjauspalveluiden resurssitarve:
  • Vuonna 2014 valittiin 18 opiskelijaa.
  • Vuonna 2016 valittiin keväällä 18 opiskelijaa ja syksyllä 10 opiskelijaa
  • Vuonna 2017 valittiin 25 opiskelijaa

9     Onko erityisiä asioita tai seikkoja, jotka vaikuttavat oppilasvalinnoissa tai antavat etua liikenneohjaajan työtehtävissä?

 • Edellytyksenä on vähintään ammatillinen tutkinto sekä kokemusta työelämästä yhteensä vähintään 1 vuosi.
 • Liikenneohjaajan tulee olla myös valmis tekemään kolmivuorotyötä.
 • Tarkemmin ominaisuuksia on esitetty sekä hakuilmoituksessa että kelpoisuusvaatimuksissa.
 • Liikenneturvallisuustehtävissä toimivalta vaaditaan, että hän osaa ja ymmärtää riittävästi suomen kieltä.

10  Miksi hakuprosessissa tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys?

 • Ohjauspalvelukeskukset ovat korotetun turvallisuusluokituksen tiloja, ja niissä työskenteleville tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

11  Minkälaista on liikenneohjaajan työ?

Saat lisätietoa liikenneohjaajan työstä tutustumalla Finrailin uratarinoihin.  

Uratarinat

12  Ovatko työsuhteet toistaiseksi voimassaolevia?

 • Työsuhteet tehdään toistaiseksi voimassaoleviksi.

13  Mitkä ovat liikenneohjaajan terveydentilavaatimukset?

 • Liikenneohjaajana saa toimia vain henkilö, jolla on riittävät fyysiset ja henkiset toimintaedellytykset kyseiseen tehtävään. 
 • Edellytykset on määritelty laissa rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (luku 5) www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091664#L5.
 • Liikenneohjaajan terveydentilaa seurataan määräaikaistarkastuksin ja terveydentilan muuttuessa erillisillä tarkastuksilla.

 Sivun alkuun