Rekrytoinnin FAQ, eli usein esitetyt kysymykset liikenneohjaajarekrytoinnista ja koulutuksesta:

Palaa takaisin Rekrytointi- ja hakusivulle 

Minkälainen on hakuvaiheessa suoritettava www-pohjainen kykytesti, johon osa hakijoista kutsutaan?

 • Osana rekrytointiprosessia järjestetään sähköinen verkkopohjainen tiedonkäsittelyvalmiuksien testi jatkoon valikoituneille hakijoille. Tällä arvioidaan liikenneohjaajan tehtävässä vaadittavia valmiuksia ja ominaisuuksia.
 • Testikokonaisuudessa on mukana mm. loogista päättelykykyä, keskittymiskykyä ja oppimisvalmiuksia kartoittavia osatestejä, joiden tuloksia hyödynnetään soveltuvimpien hakijoiden valinnassa.
 • Käytännön ohjeistuksen tehtäviin saat tarkemmin siinä vaiheessa, kun sinut on valittu eteenpäin hakijoiden joukosta.

Kuinka kauan koulutus kestää ja milloin se alkaa?

 • Koulutus kestää 8 kuukautta ja KRAO ilmoittaa tarkat päivämäärät kutsuessaan oppilaat.
 • Koulutus alkaa helmikuussa 2018. 

Missä koulutus järjestetään?

 • Koulutuspaikka: Kouvolan Rautatie- ja Aikuisoppilaitos (KRAO), Prikaatintie 45100 Kouvola (Kasarminmäki) – www.krao.fi

Mitä koulutus sisältää?

 • Koulutus sisältää perehdytystä ohjauspalvelussa, teoriaopetusta (esim. viestintä, liikenneturvallisuus, turvalaitokset, ratatekniikka ja matkustajainformaatio) sekä käytännön työnopastusta.

Miten majoittuminen järjestetään koulutusaikana?

 • Majoitus sinun tulee etsiä ja kustantaa itse. 

Saanko opintoihin tukea?

 • Voit hakea Kelan opintotukea. KRAO ilmoittaa koulutuksen ja sen aikataulun Kelaan heti, kun koulutusaika on sovittu. 
 • TE -toimiston omaehtoisen opiskelun työttömyystukea voi hakea tietyin ehdoin. Ikäsi tulee olla vähintään 25 vuotta. Tukea sinun kannattaa kysyä omasta lähimmästä TE -toimistosta. 

Onko koulutus tai osa koulutuksesta palkallista?

 • Liikenneohjaajakoulutusajalta ei makseta palkkaa.

Kuinka monta opiskelijaa valitaan?

 • Vuonna 2014 valittiin 18 opiskelijaa.
 • Vuonna 2016 valittiin keväällä 18 opiskelijaa ja syksyllä 10 opiskelijaa
 • Vuonna 2017 valittiin 23 opiskelijaa

 Onko erityisiä asioita tai seikkoja, jotka vaikuttavat oppilasvalinnoissa tai antavat etua liikenneohjaajan työtehtävissä?

 • Edellytyksenä on ylioppilas- tai soveltuva ammatillinen tutkinto sekä kokemusta työelämästä vähintään 1 vuosi.
 • Etua on sopivuudesta ja halukkuudesta kolmivuorotyöhön.
 • Tarkemmin ominaisuuksia on esitetty sekä hakuilmoituksessa että kelpoisuusvaatimuksissa
 • Lisäksi liikenneturvallisuustehtävissä toimivalta vaaditaan, että hän osaa ja ymmärtää riittävästi suomen kieltä.

Minkälaista on liikenneohjaajan työ?

 • Tarkemmin liikenneohjaajan työhön voit tutustumalla Finrailin uratarinoihin.  

Miksi hakuprosessissa tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys?

 • Ohjauspalvelukeskukset ovat korotetun turvallisuusluokituksen tiloja, ja niissä työskenteleville tehdään aina perusmuotoinen turvallisuusselvitys.

Uratarinat

Ovatko työsuhteet toistaiseksi voimassaolevia?

 • Työsuhteet tehdään toistaiseksi voimassaoleviksi.

Mitkä ovat liikenneohjaajan terveydentilavaatimukset?

 • Liikenneohjaajana saa toimia vain henkilö, jolla on riittävät fyysiset ja henkiset toimintaedellytykset kyseiseen tehtävään. 
 • Edellytykset on määritelty laissa rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (luku 5) www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091664#L5.
 • Liikenneohjaajan terveydentilaa seurataan määräaikaistarkastuksin ja terveydentilan muuttuessa erillisillä tarkastuksilla.

 

Sivun alkuun