Finrail perustettiin vuonna 2013 VR-Yhtymä Oy:n tytäryhtiöksi. Vuonna 2015 Finrail aloitti itsenäisenä, valtion kokonaan omistamana yhtiönä valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksessa. Yhtiöittäminen toteutettiin osana kilpailuneutraliteetin, läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden varmistamista. Heinäkuussa 2016 Finrail siirtyi liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen.

Finrail Oy:n palvelujen ydintä ovat rautateiden liikenteenohjaus, liikennesuunnittelu ratatyön ja liikenteen yhteen sovittamiseksi, käyttökeskustoiminta sekä junamatkustukseen liittyvät matkustajainformaatiopalvelut. Konsernissa työskentelee noin 440 työntekijää 15 paikkakunnalla ympäri Suomea.Toimintaa ohjaavat turvallisuus, vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja vankka ammattitaito.

Liikennevirasto ostaa liikenteenohjaus-, matkustajainformaatio- ja liikennesuunnittelupalvelut Finrail Oy:ltä. Liikennevirasto ostaa myös Finrail Oy:n tytäryhtiö Finlogic Oy:ltä sähköradan käyttökeskuspalvelun. Lisäksi Finrail tarjoaa asiantuntija- ja koulutuspalveluita muun muassa kaikille rautatiealan toimijoille.

 

Korkealuokkainen palvelu, osaaminen ja vastuullisuus

Finrailin toiminnan kulmakiviä ovat korkealuokkainen palvelu, osaaminen, vastuullisuus ja turvallisuus. Haluamme olla moderni valtionyhtiö, joka yhdistää onnistuneesti tuloksellisen liiketoiminnan ja ketterän yrityskulttuurin.