Finrail perustettiin vuonna 2013 VR-Yhtymä Oy:n tytäryhtiöksi. Vuonna 2015 Finrail aloitti itsenäisenä, valtion kokonaan omistamana yhtiönä valtioneuvoston kanslian omistajaohjauksessa. Yhtiöittäminen toteutettiin osana kilpailuneutraliteetin, läpinäkyvyyden ja tasapuolisuuden varmistamista. Heinäkuussa 2016 Finrail siirtyi liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen.

Finrail Oy:n palvelujen ydintä ovat rautateiden liikenteenohjaus, liikennesuunnittelu ratatyön ja liikenteen yhteen sovittamiseksi, käyttökeskustoiminta sekä junamatkustukseen liittyvät matkustajainformaatiopalvelut. Konsernissa työskentelee noin 440 työntekijää 15 paikkakunnalla ympäri Suomea.Toimintaa ohjaavat turvallisuus, vastuullisuus, asiakaslähtöisyys ja vankka ammattitaito.

Liikennevirasto ostaa liikenteenohjaus-, matkustajainformaatio- ja liikennesuunnittelupalvelut Finrail Oy:ltä. Liikennevirasto ostaa myös Finrail Oy:n tytäryhtiö Finlogic Oy:ltä sähköradan käyttökeskuspalvelun. Lisäksi Finrail tarjoaa asiantuntija- ja koulutuspalveluita muun muassa kaikille rautatiealan toimijoille.

 

Korkealuokkainen palvelu, osaaminen ja vastuullisuus

Finrailin toiminnan kulmakiviä ovat korkealuokkainen palvelu, osaaminen, vastuullisuus ja turvallisuus. Haluamme olla moderni valtionyhtiö, joka yhdistää onnistuneesti tuloksellisen liiketoiminnan ja ketterän yrityskulttuurin.

Historiaa

Liikenteenohjausta jo vuodesta 1862

Rautatieliikenne alkoi Suomessa vuonna 1862. Vuosiin 1950-1960 asti liikennettä ohjattiin lennättimien, opastelippujen ja lamppujen avulla, sekä manuaalisesti vaihteita ja opastimia kääntäen. Tämän jälkeen liikenteenohjauksen menetelmät alkoivat sähköistymisen ja automaation myötä kehittyä. Avuksi saatiin muun muassa puhelimet ja radioyhteydet, jolloin vaihteiden kääntäminen ja opastimien ohjaus helpottuivat.

1970-luvulla yksittäisten asemien junasuorituksia alettiin keskittää liikenteenohjauskeskuksiin, jolloin mahdollistettiin useamman junasuorittajan alueen ohjaus kauko-ohjatusti yhdestä työpisteestä. Keskittämistyö on suurelta osin saatu päätökseen 2010 luvulla. Lisäksi tietotekniikan kehittyessä liikenteenohjausjärjestelmiä on uudistettu viime vuosina useasti.

Liikenteenohjaus eriytettiin VR konsernista omaksi Finrail Oy yhtiökseen vuoden 2015 alusta.